Uddannelsen           Gratis Netværk

Netværk for behandling af hashmisbrug

- et komptencenetværk der løfter behandlingsindsatsen i Danmark

UDDANNELSE

Gratis netværk

Har du problemer i din misbrugsbehandling?

  • Mister Hashrygeren motivation for at stoppe?
  • Oplever du at rygeren har svært ved at indrømme effekten af sit misbrug 
  • Falder dine klienter/borgere ofte tilbage til et misbrug
  • Mister Hashrygeren motivation for at stoppe?
  • Oplever du at rygeren har svært ved at indrømme effekten af sit misbrug 
  • Falder dine klienter/borgere ofte tilbage til et misbrug

Hvordan kan DCB bedst hjælpe dig?

HAP UDDANNELSEN


Grunduddannel som specialist indenfor  cannabismisbrugsbehandling

GRATIS NETVÆRK


Sparring med andre professionelle der arbejder med hashmisbrugere

Chrisopher Schmitz

Netværk af Danske Cannabis Behandlere blev stiftet i 2014 som et netværk for behandlere og andre professionelle, der arbejder indenfor hashmisbrugsbehandling.

Christopher Shcmitz er hovedmanden bag netværket og står for den daglige administation.


Siden 2004 har Christopher hjulpet hashrygere, deres pårørende og skoler/institutioner med  vejledning & behandling indenfor hashmisbrug

 

Christopher er kendt som en af de førende eksperter indenfor misbrugsbehandling, og ud gav i 2013 bogen "Forælder til Hashryger".

Copyright 2021 - Danske Cannabis Behandlere

Webdesign by Brian H. Lagoni